MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.
ul. Św. Trójcy 2, 85-224 Bydgoszcz
NIP: 554-03-10-451 REGON: 091109499 KRS 0000048943
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1 816 000 PLN

Geschäft: Marta Łoboda (052) 339-37-19, kom: 575-999-645 (sklep@modus.com.pl)

Leiter Commercial: Lucyna Kowalska (052) 339-37-11, kom: 660-406-622 (lucyna.kowalska@modus.com.pl)

Exportverkäufe:
Maciej Trzewikowski  +48 52 339-37-25, kom: +48 605 250 509 ( maciej.trzewikowski@modus.com.pl )
Piotr Nowaczyk +48 575 666 405 ( piotr.nowaczyk@modus.com.pl)

Sekretariat: (052) 339-37-00 (sekretariat@modus.com.pl)

Abteilung im Unternehmen Einkauf:  tel. +48 795 888 911 (zaopatrzenie@modus.com.pl)

Geöffnet Mo-Fr in Stunden. 7,30-15,30 

Fax: (052) 339-37-44