Dotyczy:
    Mundur galowy Wzór 108/MON
    Mundur galowy generalski Wzór 108G/MON
    Mundur/Spodnie wyjściowe Wzór 101/MON
    Mundur/Spodnie wyjściowe Wzór 102/MON
    Mundur/Spodnie wyjściowe letnie Wzór 103A/MON
    Mundur/Spodnie wyjściowe letnie Wzór 103B/MON
    Płaszcz Wzór 215/MON
    Płaszcz Wzór 215MW/MON