MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.

ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz
NIP: 554-03-10-451 REGON: 091109499 KRS 0000048943
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 3 632 000 PLN


Sekretariat:
(052) 339-37-00 (sekretariat@modus.com.pl)

SKLEP MUNDUROWY: (052) 339-37-22
czynny pn-pt w godzinach 8:00-16:00
Ewelina Czarnecka +48 577 888 921 (sklep@modus.com.pl)
Joanna Maik +48 721 697 999 (joanna.maik@modus.com.pl)

Sprzedaż wyrobów medycznych:

Ewa Chyła + 48 577 888 719 (ewa.chyla@modus.com.pl)

Sprzedaż wyrobów medycznych dla szpitali:
Maciej Trzewikowski (maciej.trzewikowski@modus.com.pl)

Kierownik działu handlowego:
Lucyna Kowalska (052) 339-37-11, (lucyna.kowalska@modus.com.pl)

Sprzedaż eksportowa:
Piotr Nowaczyk ( piotr.nowaczyk@modus.com.pl)


Fax
: (052) 339-37-44