MODUS S.A.

ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz
NIP: 554-03-10-451 REGON: 091109499 KRS 0000048943
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 3 632 000 PLN

Sekretariat:
(052) 339-37-00 (sekretariat@modus.com.pl)

Dział Handlowy: (052) 3393 719 ,  (052) 3393 711
Kierownik działu handlowego:
Lucyna Kowalska (lucyna.kowalska@modus.com.pl)

Sprzedaż wyrobów medycznych:
Maciej Trzewikowski (maciej.trzewikowski@modus.com.pl)

Sprzedaż eksportowa:
Piotr Nowaczyk ( piotr.nowaczyk@modus.com.pl)

Sklep mundurowy: (052) 3393 722
czynny godzinach PN 8:00-18:00, WT/ŚR/CZW/PT 8:00-16:00
Ewelina Czarnecka +48 577 888 921 (sklep@modus.com.pl)
Joanna Maik +48 721 697 999 (joanna.maik@modus.com.pl)

Fax: (052) 339-37-44