Straż Pożarna - umundurowanie OSP

Produkwane przez nas wyroby dla straży pożarnej są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Zarządzeniu Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. „w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej” (Dz. U. KG PSP nr 2 z dnia 23 października 2009 r.):

Wyświetlane 1 - 12 z 37